Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Το ΣτΕ έκρινε νόμιμη την Υπουργική απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της διευθέτησης και της οριοθέτησης του Ρέματος Ραφήνας

Με μία σημαντική του απόφαση (2145/2020) το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ως νόμιμη την οικεία ΥΑ περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της διευθέτησης και της οριοθέτησης του Ρέματος Ραφήνας απορρίπτοντας αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει φυσικά και νομικά πρόσωπα ζητώντας την ακύρωσή της.
Τα κύρια σημεία των σκέψεων του ΣτΕ έχουν ως εξής:
Κρίθηκε ότι η προτεινόμενη λύση αποτελεί τη βέλτιστη λύση, εφόσον καταφέρνει να διασφαλίσει την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και ταυτόχρονα να ενταχθεί όσο γίνεται πιο αρμονικά στο περιβάλλον. Αναγνωρίσθηκε η αναγκαιότητα κατασκευής του επίδικου έργου, συνιστάμενη στην αποτροπή των μεγάλων και διαρκώς αυξανόμενων πλημμυρικών κινδύνων της περιοχής, και έγινε δεκτό ότι το θέμα του φράγματος ανάσχεσης εξετάστηκε από τη μελέτη και επελέγη, μετά λόγου γνώσεως, ήτοι ενόψει κυρίως των υπολογισμών της υδραυλικής μελέτης, η κατασκευή του σε μεταγενέστερο εύθετο χρόνο κατόπιν εκτιμήσεως της επιρροής των έργων της Α’ φάσης επί του πλημμυρικού κινδύνου.
Κρίθηκε ακόμη ότι δεν προβλέπεται στην περιοχή των εκβολών του ρέματος Ραφήνας ούτε δόμηση ούτε επιχωμάτωση ούτε άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων. Αντιθέτως επιδιώκεται η διεύρυνση της ζώνης του ρέματος στην περιοχή αυτή από 28,00 μ. σε 45,00 μ. για την κατά το δυνατόν διασπορά της παροχής.
Έγινε ακόμη δεκτό ότι εντός της περιοχής δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες οικολογικά ευαίσθητες – προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Φύση 2000, περιοχές Corine, περιοχές που να έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), Καταφύγια Άγριας Ζωής και Υγρότοποι, ενώ αφενός μεν στα έργα διευθέτησης του ρ. Ραφήνας χωροθετούνται εξ ολοκλήρου εκτός της παραπάνω περιοχής και απέχουν απόσταση μεγαλύτερη των 4,5 χλμ. από Ζώνες Ειδικής Προστασίας – Ζ.Ε.Π αφετέρου δετο επίδικο έργο βρίσκεται εκτός των προστατευόμενων περιοχών Natura, ΣΠΠ, ΕΖΔ ή ΖΕΠ, οι οποίες περιγράφονται στη Μ.Π.Ε. και βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
 Την υπόθεση για τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου χειρίστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο δικηγόρος Γεώργιος Γεωρκακαράκος.
«Να σημειώσουμε ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ και γενικά των ανωτάτων δικαστηρίων, οφείλουμε όλοι να γίνονται σεβαστές. Η τακτική που ακoλουθούν κάποιοι, που αρχικά προσφεύγουν ζητώντας ακυρωτικές πράξεις της διοίκησης και ακολούθως – αν η απόφαση δεν βολεύει- να “λιθοβολούν” το ανώτατο δικαστήριο, δεν συνάδει με το κράτος δικαίου που επιζητούν, αλλά με την επικράτηση προσωπικών απόψεων αμφιβόλου κινήτρων.
Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε.», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Δήμαρχος της περιοχής Ευάγγελος Μπουρνούς

Recommended For You

About the Author: efoni