Δήμος Παιανίας: 17 νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Με 17 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Παιανίας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Η προθεσμία υποβολής ξεκινά 25 Ιουνίου 2021 και λήγει 29 Ιουνίου 2021.

Recommended For You

About the Author: efoni