Δήμος Παιανίας: Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 100 δόσεις

Ο Δήμος Παιανίας ενημερώνει τους οφειλέτες ότι, υπό προϋποθέσεις, οφειλές προς τους Δήμους μπορούν να ενταχθούν σε νέα ρύθμιση και να εξοφληθούν σε έως 100 μηνιαίες δόσεις με μείωση των προστίμων και των προσαυξήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4764/2020 αρθ. 165-172(ΦΕΚ 256/τ. Α΄/23-12-2020 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν4807/21 αρθ. 35-36).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, με βάση τις παρακάτω οδηγίες, να υποβάλλον αίτηση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, έως και 31 Οκτωβρίου 2021.
Δικαιούχοι υπαγωγής
α) Οι επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας και έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19.
β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μία, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
ββ) είναι άνεργοι,
βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.
Υπαγόμενες οφειλές
Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 15.02.20 μέχρι 30.6.2021.
Οφειλές που εντάχθηκαν σε προηγούμενες ρυθμίσεις και είναι σε ισχύ ή χαθήκαν για οποιονδήποτε λόγο.
(Εξαιρούνται οι οφειλές από τις δηλώσεις τετραγωνικών ακινήτων του άρθρου 51 του Ν 4647/19)
Πληροφορίες: Ταμειακή Υπηρεσία – Γαρυφάλλου Λάζαρος 2132030721

Recommended For You

About the Author: efoni