Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών: Νέες στάσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Δεκατέσσερις νέες στάσεις-στέγαστρα τοποθετήθηκαν από τον Δήμο Παιανίας για την εξυπηρέτηση και προστασία των χρηστών των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Πρόκειται για σύγχρονες κατασκευές τριών διαφορετικών τύπων ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε θέσης εγκατάστασής τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται η διευκόλυνση των επιβατών, χωρίς να παρακωλύεται η διέλευση των πεζών.

Στα σημεία που επιλέχθηκαν για την τοποθέτηση, οι επιβάτες των ΜΜΕ ανέμεναν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες καθώς υπήρχε μόνο κοντάρι με ενημερωτική πινακίδα. Η κατασκευή των στεγάστρων έγινε με υλικά και μικροϋλικά υψηλών μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων και προδιαγραφών που παρέχουν καλαίσθητη εμφάνιση, είναι αντιβανδαλιστικά και δεν αλλοιώνονται από την επίδραση των καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

Recommended For You

About the Author: efoni