Δήμος Παιανίας: Γεγονός η Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων

Τo πρώτο μεγάλο βήμα για την Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων του Δήμου Παιανίας έγινε με την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Αφορά μελέτη στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής και της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης. Οι μελέτες εφαρμογής θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τευχών δημοπράτησης ενώ στις παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου – ενεργειακού συμβούλου περιλαμβάνεται και η σύνταξη φακέλων για υποβολή αίτησης σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιδότησης.

«Υλοποιούμε βήμα-βήμα το πρόγραμμά μας και κάνουμε πράξη όλες τις εξαγγελίες μας. Ο ευαίσθητος τομέας της Παιδείας είναι από την πρώτη στιγμή στις προτεραιότητες μας, επιλέγοντας να επενδύσουμε στις επόμενες γενιές. Σχεδιάζοντας την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων δεν εγκαταλείπουμε τα υπάρχοντα αλλά παρεμβαίνουμε με σχέδιο και ρεαλιστικές λύσεις. Οι δημότες μέρα με τη μέρα βλέπουν τον Δήμο Παιανίας να αλλάζει προς το καλύτερο και να γίνεται ένας δήμος σύγχρονος» δήλωσε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Αναλυτικά η μελέτη περιλαμβάνει:

• Την Διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης – καταγραφή καταναλώσεων
• Την Τεχνική περιγραφή προτεινόμενων παρεμβάσεων
• Την σύνταξη μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας των προτεινόμενων παρεμβάσεων
• Την σύνταξη τευχών Δημοπράτησης του έργου
• Την σύνταξη αίτησης και φακέλου ένταξης των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε εθνικό πρόγραμμα επιδότησης.

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, θα υποβάλλει στον Δήμο τα ακόλουθα παραδοτέα:

• Τεχνική Έκθεση με τα αποτελέσματα του ενεργειακού ελέγχου και την τεχνική περιγραφή κάθε προτεινόμενης ενεργειακής παρέμβασης.
• Αξιολόγηση της οικονομικής σκοπιμότητας των παρεμβάσεων, ξεχωριστά για κάθε παρέμβαση.
• Σχέδια: Αρχιτεκτονική Μελέτη και Μελέτη H/M (Θέρμανση/Ψύξη, Φωτισμός, Θερμομόνωση).
• Μελέτη εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων.
• Σύνταξη φακέλων και Τεχνικών Δελτίων για υποβολή αίτησης σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Recommended For You

About the Author: efoni