Δήμος Λαυρεωτικής: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων

Η δημοτική αρχή εξασφάλισε την ένταξη της Πράξης “Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.791.502,40€.
Η εγκεκριμένη πρόταση του Δήμου Λαυρεωτικής που στοχεύει στην αναβάθμιση της υπηρεσίας καθαριότητας, περιλαμβάνει την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων από οικίες, ξεχωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων, καθώς και την προμήθεια ενός Κινητού Πράσινου Σημείου.
Ειδικότερα η πράξη αφορά την προμήθεια:
  • 2 απορριμματοφόρα 16 κ.μ. για μεταφορά των βιοαποβλήτων.
  • 2 διαξονικά οχήματα με καρότσα και γερανό για συλλογή κλαδεμάτων και πρασίνου.
  • Ενός Κινητού Πράσινου Σημείου (όχημα).
  • 5 βυθιζόμενων συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων.
  • 500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης 330 λίτρων.
  • Δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων (4.800 οικιακοί συλλέκτες 10 λίτρων, 57.600 βιοδιασπώμενες σακούλες 10 λίτρων, 560 κάδοι για συλλογή βιοαποβλήτων 240 λίτρων, 80 κάδοι για συλλογή βιοαποβλήτων 1100 λίτρων).
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε σχετικά: “Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας η έγκριση της συγκεκριμένης πρότασης αφενός συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής και αφετέρου με την προμήθεια των καφέ κάδων συλλογής οργανικών αποβλήτων ξεκινά το πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων σε περιοχές της Κερατέας και του Λαυρίου. Με την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων διασφαλίζουμε την υγεία και την ευημερία όλων μας”.

Recommended For You

About the Author: efoni