Δήμος Λαυρεωτικής: Αναρτήθηκε ο θεωρημένος δασικός χάρτης της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει τους δημότες ότι αναρτήθηκε ο θεωρημένος δασικός χάρτης της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών να υποβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών η οποία αρχίζει από την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας ορίζεται η Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης του Ελληνικού Κτηματολογίου στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων.  

Recommended For You

About the Author: efoni