Δήμος Κρωπίας: Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ- Από (19/6) οι αιτήσεις

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού , για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων στα πλαίσια της διενέργειας της δεύτερης (2ης ) διαδικασίας Πυρασφάλειας- πυροπροστασίας, για την αντιπυρική περίοδο έτους 2021, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως και τέσσερις (4) μήνες , για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και συγκεκριμένα :

  • Α. Επτά (7) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας και
  • Β. Δύο (2) ατόμων, ΔΕ Οδηγών Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή την αίτηση και τα προς συμπλήρωση δικαιολογητικά από το Ισόγειο του Δημαρχείου.
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στο mail : dimitralioulia@yahoo.com, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία , κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2132000780- 755 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης της στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Κρωπίας.

Προθεσμία: Από τις 19/6/ 2021 έως και τις 28/6/2021.

Recommended For You

About the Author: efoni