Δήμος Κρωπίας: Νέα αίτηση χρηματοδότησης για ανακύκλωση

Εγκρίθηκε προσφάτως από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας, η κατάθεση αίτησης  χρηματοδότησης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπ. Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) για το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης» σε όλη την επικράτεια Δήμου Κρωπίας. (πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης των Δήμων του Υπ.Εσωτ. «Αντώνης Τρίτσης).

Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 1.605.800,00 ευρώ και περιλαμβάνει : τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης, την προμήθεια κάδων αποκομιδής ανακυκλώσιμων ρευμάτων  απορριμμάτων /διαλογή στην πηγή, δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και υπηρεσίες αξιολόγησης του προγράμματος. 

Η αίτηση χρηματοδότησης έχει ήδη υποβληθεί και το έργο θα υλοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κρωπίας.

Recommended For You

About the Author: efoni