Δήμος Διονύσου: H εισήγηση του Δημάρχου, Γιάννη Καλαφατέλη, κατά της κατάργησης των δημοτικών κοινοτήτων

Κατά της κατάργησης των δημοτικών κοινοτήτων που επιφέρει το νέο Νομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση, τάσσεται ο Δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης.Δείτε αναλυτικά την εισήγησή του:

Θέμα : Κατάργηση Κοινοτήτων Δήμου Διονύσου

 

Σε ότι αφορά το θέμα παραθέτω τα εξής:

 

 1. Η Κυβέρνηση με Σχέδιο Νόμου για εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τις 18/3, προβλέπει την κατάργηση (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) τών Κοινοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και μεταξύ αυτών και του Δήμου Διονύσου.

 

 1. Υπενθυμίζεται ότι ο θεσμός των Κονοτήτων είναι εδραιωμένος στην κοινωνική συνείδηση. Από την εποχή της Τουρκοκρατίας μέχρι και πρόσφατα περιοχές μη αστικές, όπως ήταν και οι δικές μέχρι πριν λίγα χρόνια, ήταν οργανωμένες σε Κοινοτική Αυτοδιοικητική βάση.

Με τις τεχνολογικές καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις όμως που επήλθαν με ην πάροδο του χρόνου, αλλά και γενικά τις ανάγκες για την παροχή περισσότερων, αρτιότερων και οικονομικότερων Υπηρεσιών, αλλά και της οργάνωσης του ευρύτερου χώρου από άποψη χωροταξική, πολεοδομική και εν γένει αναπτυξιακή, έπρεπε οι θεσμοί αυτοί να εκσυχρονισθούν. Έτσι ακριβώς προέκυψαν οι Καλλικρατικοί Δήμοι.

 

 1. Είναι βέβαιο ότι σε περιπτώσεις σοβαρών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να προβλέπονται πολιτικά αντίβαρα, ώστε να αποσβένονται οι όποιοι κραδασμοί που θα προκύπτουν, αλλά και να αποφεύγονται τα όποια μειονεκτήματα, οι πιθανές στρεβλώσεις και πισωγυρίσματα.

Στην περίπτωση των νέων Δήμων ενώ τους παρασχέθηκε η δυνατότητα των παραπάνω πλεονεκτημάτων, ταυτόχρονα δημιουργήθηκε το μειονέκτημα, τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, δηλ. οι έδρες των πρώην Δήμων, να απομακρυνθούν από τον τόπο που προκύπτουν τα προβλήματα και επιλύονταν μέχρι τότε. Αποτέλεσμα οι νέοι Δήμοι να απομακρύνονται από αυτά και οι πολίτες να έχουν την αίσθηση ότι αποξενώνονται

Η απάντηση σε αυτό το μειονέκτημα, δεν μπορεί παρά να είναι όχι μόνον η ύπαρξη αλλά και η ισχυροποίηση των Κοινοτήτων μέσα από τη μεταβίβαση τών απαραίτητων Αρμοδιοτήτων, την οποία ως γνωστόν, προβλέπει, ως δυνατότητα, ο Καλλικρατικός Νόμος (ν.3852/2010).

 

 1. Υπενθυμίζουμε ότι μία από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις της Δημοτική μας Παράταξης, επειδή ακριβώς  έγκαιρα διαπιστώναμε, αυτή την ανάγκη, ήταν η Αποκεντρωτική Δημοτική Λειτουργία μέσα από τη μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων, τοπικού χαρακτήρα σχετικών με την εξυπηρέτηση του πολίτη πλησίον στον τόπο κατοικίας του και κυρίως γύρω από ζητήματα καθημερινότητας. Ήδη δε υπάρχει σχεδιασμός για τη σταδιακή υλοποίηση αυτής της προγραμματικής μας δέσμευσης.

 

 1. Ειδικά για το Δήμο Διονύσου, πρέπει να τονισθεί ότι πρόκειται για περίπτωση Ανοικτής Πόλης, με την έννοια ότι αποτελείται από διακριτές ανθρωπογεωγραφικές οντότητες, πολλές φορές με διαφορετικά προβλήματα (χωροταξικά, πολεοδομικά, χρήσεων γης, κλπ), για τα οποία οι τοπικές κοινωνίες επιθυμούν και αναζητούν επί πλέον θεσμικό τρόπο να προβάλουν.

 

 1. Τέλος, τονίζεται ότι η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση αντίκειται και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Συνθήκη της Λισσαβόνα του 2000), που προβλέπει την παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλησιέστερο προς τον πολίτη σημείο, ικανοποιώντας δηλαδή την βασική αρχή τής “Εγγύτητας” και “Αμεσότητας’’.

 

 1. Ήδη τα Κοινοτικά Συμβούλια του Δήμου μας, έχουν λάβει ή βρίσκονται στη διαδικασία να λάβουν Αποφάσεις κατά της παραπάνω ρύθμισης.

 

Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαι όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίσει:

 

 1. Να εκφράσει την αντίθεση του στην κατάργηση γενικά, των Κοινοτήτων, επειδή:

 

 •   Κατ αυτό τον τρόπο, μετά την Λειτουργία του Καλλικρατικού Δήμου, μειώνεται η δυνατότητα του Δήμου, στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων εκεί που αυτά δημιουργούνται, πλησίον στον πολίτη και μάλιστα αποτελεσματικότερα, με αποτέλεσμα να κλονίζεται η εμπιστοσύνη του στο Καλλικρατικό Δήμο.
 •  Αντίκειται, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Συνθήκη της Λισσαβόνας του 2000), που προβλέπει την παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλησιέστερο προς τον πολίτη σημείο, ικανοποιώντας δηλαδή την βασική αρχή τής “Εγγύτητας” και “Αμεσότητας’’,

 

 1. Να εκφράσει την αντίθεση του στην κατάργηση ειδικά, των Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου, επειδή:
 • ΟΔήμος αυτός, είναι στην ουσία μια ανοικτή πόλη αποτελούμενη από πολυάριθμες ανθρωπογεωγραφικές ενότητες, οι περισσότερες πρώην Δήμοι αρκετών χιλάδων πληθυσμού, απαραίτητων κυττάρων για την εξυπηρέτηση τών πολιτών.
 •  Οι ενότητες αυτές; αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα από περιοχή σε περιοχή. (χωροταξικά, πολεοδομικά, χρήσεων γης, κλπ), για τα οποία οι τοπικές κοινωνίες επιθυμούν και αναζητούν επί πλέον θεσμικό τρόπο να προβάλουν.

 

 1.  Να εκφράσει προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με έντονο τρόπο τις αντιρρήσεις του και να παρέμβει σχετικά, κατά τη διαδικασία διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου.

 

 1.   Να συντονίσει τις ενέργειες του με τους υπόλοιπους 23 Καλλικρατικούς Δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

 

Ο Δήμαρχος Διονύσου

 

 

Γιάννης Καλαφατέλης

Recommended For You

About the Author: efoni