Δήμος Διονύσου: Το ευχαριστώ για την στήριξη του κοινωνικού συνόλου από εταιρίες και πολίτες

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρία DALCOCHEM και την οικογένεια Φωτέλη, για τη χορηγία 10 tablets καθώς επίσης στα ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ και τον κ.Ανδρέα Αλτ για άλλα 6 tablets, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από μαθητές σχολείων του Δήμου Διονύσου στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης. Παραμένει σημαντική η συμμετοχή επιχειρήσεων και πολιτών στη στήριξη του κοινωνικού συνόλου και ειδικά εκείνων των κατηγοριών πολιτών που στερούνται τα αναγκαία.

Οι επιχειρήσεις, ως οντότητες οργανικά συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναφερόμενη στις ενέργειες των επιχειρήσεων, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως αυτά εκάστοτε προκύπτουν.
Σε μια εποχή ισχυρών προκλήσεων, ο Δήμος Διονύσου απευθυνόμενος στο αίσθημα κοινωνικής επιχειρηματικής ευθύνης των επιχώριων επιχειρήσεων προσπαθεί και πετυχαίνει να αντλήσει χορηγίες προς ενίσχυση των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας, που πλήττονται καίρια από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες γενικότερα αλλά και της πανδημίας ειδικότερα. Ευχαριστούμε από καρδιάς γιατί – έτσι – συνεχίζουμε να διαθέτουμε στα σχολεία μας και στους Διευθυντές/ Διευθύντριές μας τα αναγκαία ηλεκτρονικά μέσα, ώστε κανένας μαθητής και καμία μαθήτρια στην πόλη μας να μην στερηθεί την πρόσβαση στην μέχρι στιγμής αναγκαία τηλεκπαίδευση.
Βέβαια, η φυσική παρουσία των παιδιών μας στα σχολεία δεν αποσκοπεί μόνο στην εκπαίδευσή τους, αλλά και στην κοινωνικοποίησή τους και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Για αυτό και (το επαναλαμβάνω σταθερά) η επιστροφή τους στον φυσικό, κοινωνικό τους χώρο παραμένει αναγκαία.

Recommended For You

About the Author: efoni