Δήμος Διονύσου: Προσλήψεις 18 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει ο Δήμος Διονύσου.

Αναλυτικότερα, ανακοινώνει ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως 4 μήνες έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, συνολικoύ αριθμού 18 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Δείτε στους πίνακες τις θέσεις εργασίας:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tm. prosopikou @ dionysos. gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Κεντρικό Δημαρχείο στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Διονύσου, Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, Τ.Κ 14565 Άγιος Στέφανος απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Διονύσου (τηλ επικοινωνίας 2312030627-653-647-615).

To εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση της αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και υπολογίζεται από την επομένη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Διονύσου και στο διαδικτυακό τόπο αυτού (www.dionysos.gr), δηλαδή από 1/6/2021 έως 5/6/2021 και από ώρα 09:00 έως 13:00.

Recommended For You

About the Author: efoni