Δήμος Διονύσου: Κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα των Αρρένων που γεννήθηκαν το έτος 2005

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/93 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων» «περί μητρώων Αρρένων», παρακαλούνται οι γεννηθέντες άρρενες του έτους 2005 (στρατολογικής κλάσης 2026), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Διονύσου (Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Στεφάνου – Κρυονερίου – Άνοιξης – Δροσιάς – Σταμάτας – Ροδόπολης – Διονύσου) να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021  δηλώνοντας σε αυτή τα παρακάτω στοιχεία:

1.  Διεύθυνση κατοικίας
2. Τηλέφωνο επικοινωνίας
3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Αρμόδια Αστυνομική Αρχή της περιοχής του τόπου κατοικίας.
5. Γραμματικές γνώσεις (απόφοιτος Γυμνασίου ή Λυκείου).
6. Επάγγελμα (πχ.μαθητής)
7. Θρήσκευμα

Η Υπεύθυνη Δήλωση και το αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  θα σταλούν λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας Covid 19  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kouzinopoulou@dionysos.gr ή μέσω fax:2106218202 ή με συστημένη αλληλογραφία προς: Τμήμα Μητρώου Αρρένων Δήμου Διονύσου  Ευάγγελου Πεντζερίδη 03,  Άγιος Στέφανος ΤΚ 14565.

Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής των στοιχείων με τους ανωτέρω τρόπους, μπορείτε να καταθέσετε την Υπεύθυνη δήλωση με αυτοπρόσωπη παρουσία στη δ/νση  Ε. Πεντζερίδη 03,  Άγιος Στέφανος -Δημοτολόγιο-πρώτος όροφος,κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ.2108004830 επιλογή 2 (Δημοτολόγιο).

Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη για την ορθή κατάρτιση του στρατολογικού πίνακα του ανωτέρω έτους.

                                                             Με εντολή Δημάρχου

                                                  Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                     Φανουρία  Μπουρτζόγλου

Recommended For You

About the Author: efoni