Δήμος Διονύσου: Επιτυχής η Αξιολόγηση του Συστήματος Πολιτικής Ποιότητας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του Συστήματος Πολιτικής Ποιότητας του Δήμου Διονύσου, ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός του Δεκεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι η Πολιτική Ποιότητας του Δήμου Διονύσου βασίζεται στη λογική «ο Δήμος υπάρχει για τον Δημότη», καθώς ο θεμελιώδης σκοπός της είναι η ολοκληρωμένη κάλυψη και ικανοποίηση όλων των δικαιωμάτων των δημοτών, μέσα από τη συνεχή βελτίωση λειτουργίας του Δήμου.

Η Πολιτική Ποιότητας αφορά συγκεκριμένα:

– Στην ορθή, έγκαιρη, αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση κάθε δράσης του Δήμου, σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο, με συνεχή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, με απώτερο σκοπό την ολοκληρωμένη ανάπτυξη καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής κάθε Δημότη.
– Στη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας στην υλοποίηση των έργων και τη συνεχή βελτίωση της ικανότητας του Δήμου για την υλοποίηση έργων με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.
– Στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προς όφελος του Δήμου Διονύσου, του προσωπικού και των πολιτών του.
– Στη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ποιότητας.

Υπεύθυνη των Διαχειριστικών Διεργασιών, σε σχέση με την αξιολόγηση του Δεκεμβρίου 2020 ήταν το στέλεχος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας κ.Αναστασία Καρακάση.

Recommended For You

About the Author: efoni