Δήμος Διονύσου: Απέρριψε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Λατομεία και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Μετά την απορριπτική απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του Υπουργείου Πολιτισμού κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού επιφανείας 243.810,90 τ.μ. στη θέση Βαθειά Χούνη Άνωω Ραπεντώσας της Δ.Κ.Διονύσου, και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής συντάχθηκε με την ίδια απόφαση, δικαιώνοντας τις θέσεις του Δήμου Διονύσου.

Συγκεκριμένα η ΑΔΑ με απόφασή της από 28/3/2022 απέρριψε τη ΜΠΕ επισημαίνοντας μεταξύ άλλων:
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού επιφανείας 243.810,90 τ.μ. στη θέση ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΑΝΩ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, από την ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε., που υποβλήθηκε με το (31) σχετικό, καθόσον , όπως αναφέρεται στο (41) σχετικό α) ο προτεινόμενος προς λατόμευση χώρος, καθώς και τα συνοδά έργα αυτού, βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση, και κατά περίπτωση σε οπτική επαφή, με κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μεμονωμένα μνημεία της περιοχής (αρχαιολογικός χώρος Διονύσου, αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Πεντέλης, αρχαίων λατομείων, Νυμφαίου, σπηλαίου Νταβέλη, βυζαντινά μνημεία). Ενδεχόμενη αδειοδότηση θα προκαλέσει άμεση και έμμεση βλάβη στους χώρους και τα μνημεία της περιοχής, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου αυτών (άρθρα 10 και 13 του Ν.4858/2021, 49 του Ν.4512/2018), και β) η αιτούμενη δραστηριότητα αντίκειται στις διατάξεις του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής (Ν.4277/2014)…»

Recommended For You

About the Author: efoni