Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το οποίο έχει ως αντικείμενο την αναγνώριση των αναγκών για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων βάσει των συνθηκών του ευρύτερου ευρωπαϊκού, εθνικού και τοπικού κοινωνικό – οικονομικού περιβάλλοντος, την αποτίμηση των κατευθύνσεων του υφιστάμενου εθνικού, περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού, την χαρτογράφηση και ανάλυση των πολεοδομικών χαρακτηριστικών, των συνθηκών κινητικότητας, υποδομών πεζών και στάθμευσης καθώς και την τελική χωροθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών φόρτισης για την συνολική έκταση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις για την χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων πραγματοποιήθηκαν διάφορα διακριτά επίπεδα διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, στην φάση συμμετοχικού σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε έρευνα προτιμήσεων στους κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου. Ειδική έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τους φορείς της πόλης προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες εκπόνησης του ΣΦΗΟ και να αξιολογήσουν τις πιθανές χωροθετήσεις.

Οι απαντήσεις αποτέλεσαν δεδομένα εισόδου για τις διαδικασίες πολυκτριτηριακής ανάλυσης η οποία συνέβαλε στην αποτελεσματική χωροθέτηση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο.

Ως αποτέλεσμα της εκτενής διαβούλευσης, προέκυψε ένα σύνολο 53 σημείων στα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα εν λόγω σημεία αντιστοιχούν σε 82 φορτιστές εκ των οποίων:

  • 72 θέσεις χωροθετήθηκαν με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες φόρτισης Ι.Χ.
  • 3 θέσεις χωροθετήθηκαν στους σταθμούς των ΤΑΞΙ για τις ανάγκες των επαγγελματιών
  • 4 θέσεις χωροθετήθηκαν για οχήματα ΑμεΑ
  • 3 θέσεις χωροθετήθηκαν για τουριστικά λεωφορεία

Η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα – Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020).

Recommended For You

About the Author: efoni