Δήμος Αχαρνών: Συνεχίζεται το ΚΔΒΜ του Δήμου

Δήμος Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του ΚΔΒΜ του Δήμου Αχαρνών.

Τη φετινή χρονιά θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας και επιπλέον θα δημιουργηθούν τμήματα για:

  • βασικές γνώσεις Αγγλικών – Γαλλικών – Γερμανικών – Ιταλικών,
  • μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  • δημιουργία κοσμημάτων,
  • συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα και
  • διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.

Συνολικά προσφέρονται 19 διαφορετικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Μπούκη Ελεάνα: empouki@acharnes.gr
Τέγου Ελένη: etegou@acharnes.gr

Οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να αποσταλούν με φαξ ή να υποβάλλονται καθημερινά στο Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Αχαρνών (Δημαρχείο), Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, 2ος όροφος, και ώρες 09:00 έως 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2132072470, ΦΑΞ: 2102415431

Recommended For You

About the Author: efoni