Δήμος Αχαρνών: Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Ο Δήμος Αχαρνών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αχαρνών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
2 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
Β ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
Γ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
Δ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25
6 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25
7 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
8 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
9 Διαχείριση εργασιακού άγχους / Εναρμόνιση επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής 25
Ζ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΓΟΝΈΩΝ
10 Σύνδεση σχολείου-οικογένειας 50
11 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο,
Πρόληψη εξαρτήσεων,διατροφή κλπ.) 25
12 Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 25
Η ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
13 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες 25

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
14 Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 15
15 Βασικά Αγγλικά Α1 50
16 Βασικά Αγγλικά Α2 50
17 Βασικά Γαλλικά Α1 50
18 Βασικά Γερμανικά Α1 50
19 Βασικά Ιταλικά Α1 50
20 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως
παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Μπούκη Ελεάνα empouki@acharnes.gr
Τέγου Ελένη etegou@acharnes.gr

Τηλ.επικοινωνίας :2132072470 – ΦΑΞ 2102415431

Ταχ. Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα. 2ος όροφος, Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να αποσταλούν με φαξ ή να υποβάλλονται
καθημερινά στο Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Αχαρνών (Δημαρχείο) και ώρες 09:00πμ έως 14:30μμ

Οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί εξακολουθούν να υφίστανται.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Recommended For You

About the Author: efoni