Δήμοι: Αλλαγές για προϋπολογισμούς, τέλη, ανακλητικές αποφάσεις

Αλλαγές στους προϋπολογισμούς των δήμων αλλά και στα τέλη που εισπράττουν επέρχονται με τροπολογία (άρθρα 243 έως 247) στο νομοσχέδιο «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων», που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα:

-Παρατείνεται η ισχύς των προϋπολογισμών των δήμων για συγκεκριμένες πληρωμές έως τις 31/5/2021

-Δεν υφίσταται υποχρέωσης κατάθεσης ποσών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δήμων στο ΤΠκΔ έως 31.3.2021.

-Μειώνεται για το 2021 και 2022 από 5 σε 0,5% το τέλος  που εισπράττεται από τους δήμους (στους οποίους εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα αξίας των ακινήτων) και αφορά σε ποσά που προέρχονται από τα ακαθάριστα έσοδα των νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι απώλειες για τους δήμους θα ανέλθουν σε 12 εκατ. ευρώ.

-Θεσπίζεται νέο τέλος υπέρ των δήμων, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, επί των ακαθάριστων εσόδων για καταστήματα που ενοικιάζουν ηλεκτρικά πατίνια.

Ανακλητικές αποφάσεις

Με άλλη τροπολογία (άρθρο 271) στο ίδιο νομοσχέδιο:

-Ορίζεται ότι ανακλητικές αποφάσεις δήμων και περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως 31.5.2021.

Recommended For You

About the Author: efoni