Βορίδης: Η Διαδημοτική Συνεργασία θέτει τα θεμέλια για μία αποτελεσματική, αποδοτική και σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης συμμετείχε τη Δευτέρα 10 Μαΐου ως κεντρικός ομιλητής στη Διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια για την Καλή Διακυβέρνηση στην Ελλάδα Μέρος ΙΙ – Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Διαδημοτικής Συνεργασίας».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Βορίδης εξήρε τη συμβολή της DG Reform και του Συμβουλίου της Ευρώπης στην υλοποίηση του έργου το οποίο, όπως σημείωσε, θέτει τα θεμέλια για μια αποτελεσματική, αποδοτική και σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση που να ανταποκρίνεται στις επιτακτικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ο Υπουργός τόνισε ότι βασικός στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η ενίσχυση της Διαδημοτικής Συνεργασίας, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες αποκομίζουν αμοιβαία οφέλη και αξιοποιούν τις οικονομίες κλίμακας, βελτιώνοντας την κατανομή πόρων και υιοθετώντας καλές πρακτικές.

Παράλληλα, ο κ. Βορίδης έκανε ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο που διαδραμάτισε το πρόγραμμα Διαδημοτικής Συνεργασίας στην εκπόνηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και επεσήμανε τη συμβολή της συνεργασίας αυτής στην ανάπτυξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ.

Αναφορικά με το ζήτημα της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο, ο Υπουργός υπογράμμισε την κυβερνητική βούληση να υπάρξουν στοχευμένες πολιτικές και δράσεις στον τομέα της ενδυνάμωσης τους και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Τέλος, ο κ. Βορίδης τόνισε τη σημασία του σχεδιασμού στοχευμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων για στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αιρετούς/αιρετές πάνω σε θέματα διαδημοτικής συνεργασίας, ισότιμης συμμετοχής και ίσων ευκαιριών, καθώς και ανάπτυξη συναφούς επιμορφωτικού υλικού και εκπαιδευτικών ενοτήτων από το ΙΝΕΠ – ΕΚΔΔΑ.

Recommended For You

About the Author: efoni