Αντικατάσταση τμημάτων ύδρευσης οικισμών Κερατέας, Αγίου Γεωργίου και Αρί Δήμου Λαυρεωτικής

Στην Κερατέα τους τελευταίους μήνες εκτελείται αδιάλειπτα το έργο «Αντικατάσταση τμημάτων ύδρευσης οικισμών Κερατέας, Αγίου Γεωργίου και Αρί του Δήμου Λαυρεωτικής», συνολικού μήκους 22.000 μέτρων, προϋπολογισμού 1.002.020,49 €. Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 22 Φεβρουαρίου 2022.
Το έργο αφορά την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου διανομής της πόλης της Κερατέας, καθώς στις εν λόγω θέσεις των υφιστάμενων αγωγών παρατηρούνται συχνά σημαντικές διαρροές λόγω αστοχίας των αγωγών. Τα συνεργεία δουλεύουν εντατικά, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί, να δοκιμασθεί και να λειτουργήσει εμπρόθεσμα.

Στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου – Αρί το έργο αφορά την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης των εξυπηρετούμενων περιοχών, καθώς το υφιστάμενο δίκτυο είναι απαρχαιωμένο με αποτέλεσμα να παρουσιάζει πολλά προβλήματα ανεπάρκειας κατά τις περιόδους αιχμής και βλάβες («σπασίματα») κατά τις περιόδους χαμηλής ζήτησης.

Μέχρι και σήμερα, η περιοχή εξυπηρετείται από μισθωμένη ιδιόκτητη δεξαμενή στην περιοχή Όλυμπος, η οποία τροφοδοτείται μέσω αντλιοστασίου.

Η κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης έχει ήδη ολοκληρωθεί και δοκιμαστεί. Έχει προχωρήσει η απόκτηση μεγάλης παροχής ύδατος μέσω ΕΥΔΑΠ ώστε η περιοχή να εξυπηρετείται απευθείας μέσα από ένα σύγχρονο δίκτυο, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη τροφοδοσία των περιοχών, τον περιορισμό και την εξάλειψη των απωλειών ύδατος. Ως εκ τούτου καταργείται η μίσθωση της πεπαλαιωμένης ιδιωτικής δεξαμενής ύδατος.
Τα έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης σχεδιάζονται και εκτελούνται από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των απωλειών ύδατος, που προκαλούν ιδιαίτερα υψηλό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος.
Στην λογική της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπου μας, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες ύδατος, εκτελούνται και οδεύουν προς ολοκλήρωση και τα κάτωθι χρηματοδοτούμενα έργα:
α) Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Μείωσης Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (Σύστημα Τηλεμετρίας, που θα εντοπίζει άμεσα διαρροές, πτώση πίεσης, πρόβλημα στα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές). Προϋπολογισμού: 1.407.770 €.
β) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε επιλεγμένες ζώνες των εσωτερικών δικτύων υδροδότησης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (Αντικατάσταση 15.000 παλαιών υδρομέτρων με ηλεκτρονικά). Προϋπολογισμού: 2.849.770 €.
γ) Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κερατέας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Ένα έργο που θα εκσυγχρονίσει τον Βιολογικό Καθαρισμό Κερατέας και θα επιλύσει οριστικά τα προβλήματα που προκαλούνταν λόγω παλαιότητας. Προϋπολογισμού: 692.098,06 €.

Recommended For You

About the Author: efoni