Έκτακτη Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Πραγματοποιήθηκε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΣΟΠΠ) με τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού και σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη όπου αναλύθηκαν με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων η προετοιμασία και οι ενέργειες που αναλαμβάνει να εφαρμόσει ο κάθε φορέας στον τομέα της ευθύνης του για τα κατεπείγοντα μέτρα που πρέπει να παρθούν προκειμένου να προληφθεί η εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας του υψηλού καύσωνα.

Κατόπιν της ανωτέρω συζήτησης, αποφασίστηκαν τα μέτρα που θα εφαρμοστούν σχετικά με τα παρακάτω μείζονος σημασίας θέματα:

  • Εφαρμογή απαγόρευσης κυκλοφορίας.
  • Κλιματιζόμενοι χώροι και επιβεβαίωσή τους.
  • Επιφυλακές υπηρεσιών και φορέων που ασχολούνται με τις πυρκαγιές.
  • Συστήματα πυρασφάλειας εφόσον υπάρχουν και λειτουργούν.
  • Αποψιλώσεις και ποσοστό υλοποίησής τους.
  • Ύπαρξη κλαδιών και υπολειμμάτων σε δρόμους αρμοδιότητάς μας.
  • Κατάσταση δασικών δρόμων.

Recommended For You

About the Author: efoni